Güzide Sabri

De femmes auteures de la Turquie

Güzide Sabri Aygün (1886-1946) Écrivain romancière. Elle est née en 1886 à Istanbul. Elle a effectué des cours de littérature de Hoca Tahir Efendi. La plupart de sa formation concerne des cours privés. Elle a écrit en général des romans d’amour sentimentaux qui se passe à Istanbul. Son premier roman Münevver, est publié comme un roman-feuilleton au journal nommé Hanımlara Mahsus Gazete (Journal spécialement pour femmes) en 1899 et il est publié comme livre en 1901. Ce premier roman est traduit aussi en serbe. Son prochain roman Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi est publié en 1905 et il est traduit en arménien. Le roman Nedret est le suivant de l’œuvre Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi. Certains de ses œuvres ont été diffusés au cinéma. On peut considérer qu’elle est un écrivain actif et populaire pendant les périodes de l’Empire Ottoman et de la République. Elle est décédée en 1946 à Giresun.

Œuvres
Münevver (1899 & 1901)

Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi (1905): 1956 ve 1969 yıllarında filmi yapıldı. (Le roman est adapté au cinéma en 1956 et 1969)

2010 yılında Antik Kitap Yayınevi tarafından yeniden basıldı. (Il est publié à nouveau en 2010 par la maison d’édition Antik Kitap.)

Yaban Gülü (1920): 1961 ve 1970 yılında filmi yapıldı. (La rose sauvage (1920)) (Le roman est adapté au cinéma en 1956 et 1969)

Nedret (1922)

Hüsran (1928)

Hicran Gecesi (1930): (Le roman est adapté au cinéma en 1930)

Gecenin Sırrı (1934) (Le secret de la nuit (1934))

Necla (1941)

Mazinin Sesi (1944) (La voix du passé (1944))

Bibliographie
Canpolat-Yanardağ, Müge. “İlk Kadın ‘Aşk ve Karasevda’ Yazarımız Güzide Sabri ve Aşk Anlayışı.” Virgül. Sayı: 128. Mayıs-Haziran 2009.

Coşkun, Betül. “Türk Modernleşmesini Kadın Romanları Üzerinden Okumak.” Turkish Studies. 5/4 Fall (2010): 930-964.

Doğan, Abide. Güzide Sabri Aygün. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993.

Güneş, Aslı. Kemalist Modernleşmenin Adab-ı Muaşeret Romanları: Popüler Aşk Anlatıları.

Yüksek Lisans Tezi. Bilkent Üniversitesi, Ankara, 2005.

İleri, Selim. “Keder Veren Siyah Elbiseler İçinde.” Zaman. 21 Temmuz 2007.

---. “Soğuk Karlı Bir Gecede.” Radikal Kitap. 29 Temmuz 2011.

Karaca, Şahika. Güzide Sabri Aygün: Hayatı, Sanatı ve Türk Edebiyatındaki Yeri Üzerine Bir İnceleme-Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Konya, 2004.

Necatigil, Behçet. Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İstanbul: Varlık, 2004.

Özçelik, Nalan. Güzide Sabri’nin Romanlarında Kadın ve Aile. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü, İstanbul, 2002.

Özher-Koç, Sema. Hikaye ve Romanlarıyla Güzide Sabri. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2001.

Yazar, Mehmet Behçet. Edebiyatçılar Âlemi-Edebiyatımızın Unutulan Simaları. Yay. Haz. Mustafa Everdi. Ankara: 21. Yüzyıl Yay., 1999.

Boîte à outils
Autres langues
Outils personnels